2020-09-26 Engelska/English Svenska/Swedish
 Ansökan om ID och lösenord Beställning av ID

 
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Telefon hem
Mobiltelefon
E-postadress
Adress
Postnummer
Postadress

Coadress

Hemkommun


DesktopWeb
Önskat lösenord  
Bekräfta lösenord  
 
 

Ansöker du om id och lösenord till Vux, tänk på att skydda ditt lösenord.När du blivit antagen till sökt kurs/kurser kontaktar vi dig per post, telefon eller mail.Har du ingen e-postadress? Här finns exempel på gratis adresser som går att använda på en gång! E-post!
Internet Explorer | FireFox
Kundens logo
Vuxenutbildningen Sundbyberg
Tieto